Šlovė Dievui!

Posted by in apmąstymas

Marija savo himne „Magnificat“ šlovina Dievą veikinatį ir darantį didžių dalykų, kurias pranašai pranašavo Senojo Testamento laikais ir kurių nuo senų laukia Izraelis. Dar tų malonių nepatyrė visas pasaulis, bet Marija su didėliu įsitikimu kalba apie jas. Jėzaus aukos vaisiais Ji pati jau džiaugiasi, nes yra apsaugota nuo prigimties nuodėmės ir Nekaltai Pradėta.