Atrama

Posted by in apmąstymas

Jėzaus atnešama naujiena šiandien atsiskleidžia tuo, kad jis neleidžia sau pasiduoti kylančiai audrai, kurią susivienuję fariziejai su dideliu užsidegimu bando sukelti. Jėzus yra uola sunkumuose ir kiekvienos situacijos Viešpats. Ateik pas Jį su tomis emocijomis, su tomis problemomis, kurios šiandien nori užvaldyti tavo dėmesį, tavo širdį, ir Jame ieškok atramos bei ramybės.

Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.

Skaitiniai