Atpažinti Nepažįstamąjį

Posted by in apmąstymas

Du Jėzaus mokiniai keliaudami į Emausą išgyveno tikėjimo kelio sutvirtinimą, kurio etapai yra šitie:

  1. nusivylę dėl neišpildytų svajonių apie politinį ir vien žemišką laisvę garantuojantį Mesiją nusprendė sugrįžti į namus;
  2. prie keliautojų prisijungia KITAS, NEPAŽĮSTAMASIS, kuris išmano Raštus ir išmintingai aiškina Senojo Testamento pranašystes (atrodo, kad dar keleta įdomių dalykų galėjo papasakoti, nes buvo pasiruošęs toliau keliauti);
  3. Nepažįstamasis-Prisikėlęs Jėzus apreiškia save aukodamas Eucharistiją, o mokiniai atpažįsta Jame Mesiją, ne iš pakartotinų ženklų (jie nedalyvavo Paskutinėje vakarienėje), bet iš meilės;

Įdomu, kad vien Žodžio neužteko sutvirtinti tikėjimą, reikėjo dar Sakramento; ar tai mokinių širdies kietumas, ar Dievo planas kiekvienam jų duoti visą save?

Skaitiniai

Apd 3, 1–10: 
Ps 105, 1–2. 3–4. 6–7. 8–9.
† Lk 24, 13–35: