Regis, kiekvienas turi savo šešėlio gabalėlį

Posted by in apmąstymas

Kartais apie žmogų, kuriam trūksta drąsos, kuris be reikalo bijo, sakome, kad jis „bijo savo paties šešėlio”. Jėzaus kančios metu Petras išsigando ir pareiškė, kad nežino, kas yra Jėzus iš Galilėjos, iš Nazareto. Po susitikimo su Prisikėlusiuoju Jėzumi išnyksta visa jo baimė, jis drąsiai liudija apie Jėzų, o jo šešėlis turi galią gydyti ligonius; Petras sutiko Prisikėlusįjį Kristų ir niekas nebebuvo taip, kaip anksčiau – tegu tai gražiai nutinka ir mums.

Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.

Skaitiniai