Čia Ganytojas, čia Ganytojas, ar girdi Mane?

Posted by in apmąstymas

Apaštalų darbų knyga pasakoja apie Dievo žodžio klausymąsi ir skelbimą, apie tuos, kurie jį priima, ir tuos, kurie jį atmeta; Jėzus sako, kad jo avys klauso jo balso; o Apreiškimas šv. Janui rodo, kad suspaudimas ir kova krikščionims yra kasdienybės dalys.
Mūšio lauke veiksmingas komunikavimas lemia gyvybę ir mirtį, pergalę ir pralaimėjimą.
Kaip sekasi komunikuoti? – Ar Gerojo Ganytojo balsas gerai ir aiškiai girdimas?

Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.