Kelias

Posted by in apmąstymas

Po pirmųjų evangelizacinių sekmingų įvykių Pauliaus ir Silo veikla Filipuose iš esmės pasikeitė: gyventojai apkaltidami apaštalus nerimo skleidimu, nuplėšia jų drabužius, nuplakė ir išsiuntė į kalėjimą, todėl padėtis tapo beviltiška. Tačiau Paulius ir Silas atsidūrę tokioje dramatiškoje situacijoje taip atkakliai meldžiasi ir gieda kol išjudina žemės pamatus. Ir tai, kas atrodė tuščia ir beviltiška, tampa dar viena atsivertimo galimybe. Šventoji Dvasia vadovavo jų žingsniams Filipuose: dalyvavo jų mokyme, buvo su jais kalėjime, išklausė jų maldas ir išlaisvino. Kokią galią suteikia Šventosios Dvasios buvimas mumyse, kiekvienas iš mūsų gali įsitikinti savo gyvenimo kelionėje.

Apmąstymą parašė br. Michał Sabatowski OFM Covn.

Skaitiniai