Apdovanoti jėga!

Posted by in apmąstymas

„Apdovanoti jėga” – taip yra išverstas šiandienos Evangelijos greikiškas veiksmažodžis „ἐνδύω” – „enduō”, kuris neturi karinio atspalvio, kaip ir daugieliose Naujojo Testamento vietose ( jis yra pavartotas apie 25 kartus), tačiau gali būti verčiamas kaip apsirengti ar apsivilkti. Nuo apsivilkti iki apdovanoti jėga – ilgas kelias, tačiau šis vertimas padeda suprasti, kad Šventoji Dvasia padeda mums ne tik giedoti psalmes ar šlovinti Viešpatį: jei kas nors apsivilkęs jėga iš aukštybių, apsirengęs galia iš aukštybių, tai reiškia, kad jis yra apdovanotas stiprybe, ginkluotas ir pasirengęs mūšiui.

Apmąstymo gairės – br. Mateusz Stachowski OFM Conv.

Skaitiniai