Ar kažkas yra už …

Posted by in apmąstymas

Kai aplink mus gausėja karų ir neramumų, kai užklumpa skausmas ir ligos, kai patiriame nelaimių ar nesėkmių, kyla mintis – ar tai jau pasaulio pabaiga, arba, tiesmukiau tariant, ar ne geriau, kad jau būtų pasaulio pabaiga?
Tai yra velnio pagundos, pasaulio propagandos ir mados poveikis, kad gyvenimas būtų lengvas, malonus, nekeltų jokių iššūkių, nereikalautų pastangų ir aukų.
Tačiau Dievo Sūnus atėjęs pas mus ir tapęs žmogumi, savo gyvenimu ir kryžiumi parodė vienintelį tikrąjį kelią: „per triūsą į žvaigždes.”*

*- pal. Seneka „per aspera ad astra”.

Skaitiniai E2 (487)

Apr 14, 14–20a: Išmušė pjūties valanda ir žemės derlius prinoko

Ps 96, 10. 11–12. 13. P.: Viešpats ateina tvarkyti pasaulio.

† Lk 21, 5–11: Neliks akmens ant akmens

XXXIV eilinė savaitė
Antradienis
 


Pirmasis skaitinys (Apr 14, 14–20a)

    Aš, Jonas, regėjau: štai baltas debesis, o ant debesies sėdėjo panašus į Žmogaus Sūnų. Ant galvos jis turėjo aukso vainiką, o rankoje – aštrų pjautuvą.
Iš šventyklos išėjo dar vienas angelas, kuris šaukė galingu balsu sėdinčiajam ant debesies: „Paleisk darban savo pjautuvą ir pjauk, nes išmušė pjūties valanda ir žemės derlius prinoko“. Tuomet sėdintysis ant debesies nusviedė savo pjautuvą žemėn, ir žemės derlius buvo nupjautas. Dar kitas angelas išėjo iš dangaus šventyklos, taip pat turintis aštrų pjautuvą.
Ir dar vienas angelas išėjo nuo aukuro, turintis valdžios ugniai. Jis didžiu balsu sušuko turinčiajam aštrų pjautuvą: „Paleisk darban savo aštrųjį pjautuvą ir nurink žemės vynmedžio kekes, nes uogos jau prisirpo“. Tada angelas numetė savo pjautuvą žemėn ir nuskynė žemės vynmedį, ir supylė vynuoges į didįjį Dievo rūstybės spaustuvą. Spaustuvas buvo minamas už miesto, ir išsiveržė iš spaustuvo kraujas.

Atliepiamoji psalmė (Ps 95, 10–13)

P.  Viešpats ateina tvarkyti pasaulio.

Skelbkit tautoms,
kad Viešpats – galingas Valdovas.
Jis nepajudinamai tvirtą sukūrė pasaulį,
valdo tautas teisingiausiai. – P.

Tesidžiaugia dangūs, tekrykštauja žemė.
Tešniokščia jam jūra, pripildyta gyvių.
Laukai su javais tegu kelia linksmybes.
Tegu girių medžiai Viešpačiui siaudžia. – P.

kai jis šit ateina,
ateina tvarkyti pasaulio.
Jis tvarko pasaulį teisingai,
ištikimiausiai valdo žmoniją. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Apr 2, 10c)

P.  Aleliuja. – Būk ištikimas iki mirties, – sako Viešpats, –
ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką! – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 21, 5–11)

    Kai kuriems bekalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo: „Ateis dienos, kai iš to miesto, ką matote, neliks akmens ant akmens“.
Jie paklausė: „Mokytojau, kada šitai įvyks? Ir koks bus ženklas, kada tai prasidės?“
Jėzus pasakė: „Žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis, prisidengę mano vardu, ir sakys: ‘Tai aš!’ ir: ‘Atėjo metas!’ Jūs neikite paskui juos! O kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigąskite. Visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas“.
Ir dar sakė: „Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Šen ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus“.