Bijoti?

Posted by in apmąstymas

Kaip nebijoti, kai aplinkui nėra draugų, tik „vilkai avių kailyje”? Kaip nebijoti, kai puikiai žinau savo silpnumą, nepastovumą ir trapumą? Kaip nebijoti, kai mane kaltina tuo, kuo tikiu? Būtent, kaip aš tikiu? Viešpats yra mano stiprybė, Jis yra mano Dievas, kuris saugo net kiekvieną mano plauką. Būnant su Juo nei vilkų iltys pavojingos, nei kaltinimai nėra bauginantys. Bijoti? Nėra ko!

Skaitiniai E2 (489)

Apr 15, 1–4: Giedojo Mozės giesmę ir Avinėlio giesmę

Ps 98, 1. 2–3ab. 7–8. 9. P.: Didingi ir stebėtini tavo darbai, Viešpatie, visagali Dieve!

† Lk 21, 12–19: Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris

XXXIV eilinė savaitė
Trečiadienis
 

Pirmasis skaitinys (Apr 15, 1–4)

    Aš, Jonas, pamačiau danguje dar vieną didį ir nuostabų ženklą: septynis angelus, turinčius septynias paskutines negandas, nes jomis išsibaigia Dievo rūstybė.
Aš išvydau tarsi stiklo jūrą, sumaišytą su ugnimi, ir žmones, kurie buvo pergalėję žvėrį, jo atvaizdą ir jo vardo skaičių, stovinčius su Dievo arfomis ant stiklo jūros. Jie giedojo Dievo tarno Mozės giesmę ir Avinėlio giesmę:
„Didingi ir stebėtini tavo darbai, Viešpatie, visagali Dieve! Teisingi ir tikri tavieji keliai, tautų Valdove! Kas gi nesibijotų, Viešpatie, ir negerbtų tavojo vardo?! Juk tu vienas šventas! Visos tautos ateis ir šlovindamos puls veidu prieš tave, nes paaiškėjo tavo teisūs sprendimai“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 97, 1–3. 7–9)

P.  Didingi ir stebėtini tavo darbai, Viešpatie, visagali Dieve!

Naują giesmę giedokite Viešpačiui:
nuostabius darbus jis daro!
Jo dešinė visagalė,
jo šventoji ranka pergales skina. – P.

Savo išganymą viešpats apreiškė,
jo teisingumas šviečia pagonims.
Atsimena savo gerumą, ištikimumą,
Izraelio šeimai žadėtą. – P.

Tekrykštauja jūra ir visa, kas jūroj,
visas pasaulis ir kas jame gyva.
Delnais plokit, upės, upeliai,
jūs, kalnai, linksmai jiems pritarkit. – P.

Prieš Viešpatį Dievą, kai jis ateina,
kai jis ateina tvarkyti pasaulio.
Jis tvarko pasaulį teisingai,
žmoniją valdo, kaip dera. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Apr 2, 10c)

P.  Aleliuja. – Būk ištikimas iki mirties, – sako Viešpats, –
ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką! – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 21, 12–19)

    Jėzus sako savo mokiniams:
„Žmonės pakels prieš jus rankas ir ims jus persekioti. Dėl mano vardo tąsys jus po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. Taigi įsidėkite sau į širdis ir iš anksto negalvokite, kaip ginsitės; aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti visi jūsų priešininkai.
Jus išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai; kai kuriuos netgi žudys. Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę“.