Su kuo galiu save lyginti?

Posted by in apmąstymas

Visada galiu rasti, ir ne vieną, žmogų, kuris yra silpnesnis už mane, nuodėmingesnis, mažiau išsilavinęs ir mažiau išmanantis dalykus, kuriuos aš išmanau, – tada aš pats save sukuriu kaip didį ir tobulą. Taip pat visada rasiu, ir ne vieną, kuris daugelyje sričių yra geresnis už mane – tada pamatysiu, kad esu niekam tikęs. Tačiau jei lyginsiu save tik su Viešpačiu Dievu ir stengsiuosi nuolankiai Jį mėgdžioti, nors niekada negalėsiu Jo pranokti, dėl to nenusiminsiu, nes mano orumas nenukentės dėl puikybės ir nebus sužeistas pažeminimo.