3sakiniai

Bent tūkstantis kartų

Posted by in apmąstymas

Daug dažniau matau audringą ežerą ir žmones, stiprų vėją ir emocijas, daug dažniau patiriu tamsą, nei Jėzų, einantį link manęs vandeniu, tuo audringu ežeru. Bet ar tai reiškia, kad Jis neateina? Dažniausia mano problema yra ne tai, kad Jėzaus nėra, o tai, kad pernelyg skubotai atsakau į minėtus klausimus („ne!”), nors Viešpats Jėzus jau tūkstantį kartų man parodė, kad Jis nugali visus audringus ežerus, stiprius vėjus ir tamsą. Apmąstymą parašė br. Mateusz Stachowski OFM Conv. Skaitiniai Apd 6, 1–7:  Ps 33, 1–2. 4–5. 18–19. † Jn 6, 16–21: 

Dievo slėpinis

Posted by in apmąstymas

Yra slėpinys, kurį žino vien Dievas Švenčiausiojoje Trejybėje bei tie, kuriems Jis pats nori jį atskleisti: tiesa apie Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios bendrystę, apie valios, meilės ir veiksmų vienybę. Šio slėpinio pažinimas stiprina žmogų kuriantį bendruomenę su kitais, panašią į dieviškąją. Nors pradžioje gali tai atrodyti neįmanoma, tačiau su kiekvienu žingsniu vienybės link žmogaus širdis, sutrikdyta greitai besikeičiančio pasaulio, nurimsta, sužeista nuodėmės atgauna jėgas, pavargusi nuo sunkumų tampa entuziastinga, o nusivylusi nesėkmėmis įgyja vilties. Skaitiniai 1 Jn 1, 5 – 2, 2:  Ps 103, 1–2. 3–4. 8–9. 13–14. 17–18a….read more

Amžinybės įgijimas

Posted by in apmąstymas

Kadangi Viešpaties yra praeitis, dabartis ir ateitis, Jis gali dalinti visiems kiek nori, kada nori ir pagal savo taisyklių. Kviesdamas žmogų į amžinybę įpareiguoja atsisakyti nuodėmingos praeities ir  dabartyje gyventi tikėjimu į Sūnų. Tas nuolatinis susivienijimas su Jėzumi tai ne maldų nuolatinis kartojimas ar pamaldūs atitodūsiai, bet sąmoningas pasirinkimas vertybių ir jų laikymasis  ne dėl savo naudos, patogumo ar malonumo, bet dėl Jėzaus meilės ir Dievo valios. Skaitiniai Apd 5, 27–33:  Ps 34, 2. 9. 17–18. 19– 20. † Jn 3, 31–36: 

Negalime apie tai nepasakoti…

Posted by in apmąstymas

… nes Kristaus prisikėlimas sužadina mumyse poreikį, vidinį imperavimą, iš tikrųjų troškimą apie tai papasakoti. Tikriausiai su tokiu įsitikinimu ir galios pojūčiu į pasaulį ėjo visi tie, kurie sutiko jau prisikėlusį Jėzų. O tu, ką turi ir neši pasauliui?

0

Tikėjimo ženklai

Posted by in apmąstymas

Jėzus žadėjo, jog kiekvienas įtikėjęs patirs nemažai ir įspūdingų stebuklų – ženklų patvirtinančių tikėjimo autentiškumą ir Jėzaus būvimą šalia. Jei reikėtų man atsistoti veidas į veidą su piktuoju ar išgerti nuodų ar dar džiunglėse susitikti su laukiniu žvėriu ar staigiai susikalbėti su indėnų genties nariu kichua kalba, tikriausiai suabejočiau, bet ar tada mano tikėjimas nebūtų lygus nulio? Tačiau kasdien kovoju su piktuoju nugalėdamas pagundas, o stipriausius smūgius jis gauna per išpažintį; kantriai priimdamas kandžias patyčias, išsaugoju ramią ir mylinčią širdį; ištverdamas kasdienių iššūkių nepatogumus ir sunkumus, nenusimenu ir neprarandu vilties;…read more

Regis, kiekvienas turi savo šešėlio gabalėlį

Posted by in apmąstymas

Kartais apie žmogų, kuriam trūksta drąsos, kuris be reikalo bijo, sakome, kad jis „bijo savo paties šešėlio”. Jėzaus kančios metu Petras išsigando ir pareiškė, kad nežino, kas yra Jėzus iš Galilėjos, iš Nazareto. Po susitikimo su Prisikėlusiuoju Jėzumi išnyksta visa jo baimė, jis drąsiai liudija apie Jėzų, o jo šešėlis turi galią gydyti ligonius; Petras sutiko Prisikėlusįjį Kristų ir niekas nebebuvo taip, kaip anksčiau – tegu tai gražiai nutinka ir mums. Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv. Skaitiniai Apd 5, 12–16:  Ps 118, 2–4. 22–24. 25–27a. Apr 1, 9–11a….read more

Labas rytas, laba diena!

Posted by in apmąstymas

Šią dieną laimingą Viešpats padarė! – skaitome ar giedame 118 psalmėje, kurią Bažnyčia mums pateikia šiandienos žodžio liturgijoje. Būtent ši diena, kuri mes, tu ir aš, šiandien gavome, ši prasidedanti diena, su visais jos rūpesčiais, nepageidaujamais svečiais, pokyčiais ir nežinomybe, yra Viešpaties sukurta; taigi nėra atsitiktinė ir neapskaičiuojama, o gera istorija, kurią mums paruošė mylintis Dievas. Jei taip yra, užuot gaišę laiką dūsavimams ir nerimui, metas drąsiai žengti į dieną! Apmąstymą parašė br. Piotr OFM Conv. Skaitiniai Apd 4, 1–12:  Ps 118, 1–2. 4. 22–24. 25–27a. † Jn 21, 1–14:

Šiandieninė pamoka…

Posted by in apmąstymas

Šiandien Jėzus sujungia kelias pamokas, kad šiek tiek praplėstų mokinių pažinimo perspektyvą. Taigi turime anatomijos pamoką – palieskite, įsitikinkite, kad mano žaizdos tikros, kad turiu kūną ir kaulus. Turime psichologijos pamoką – nebijokite, bet pažinkite savo jausmus, nes jie jums suteikia informacijos, pavyzdžiui, kad iš džiaugsmo galima net netikėti. Turime istorijos pamokas – viskas, kas kažkada buvo parašyta, išsipildo dabar. Taip pat turime teologinių praktinių užsiėmimų, pratybų paruošančių Dvasios dovanai – Jis apšvietė jų protus, kad jie suprastų Raštus. Taigi pojūčiai, jausmai, protas – visa eilė mūsų susitikimo lygmenų, kuriuose…read more

Atpažinti Nepažįstamąjį

Posted by in apmąstymas

Du Jėzaus mokiniai keliaudami į Emausą išgyveno tikėjimo kelio sutvirtinimą, kurio etapai yra šitie: nusivylę dėl neišpildytų svajonių apie politinį ir vien žemišką laisvę garantuojantį Mesiją nusprendė sugrįžti į namus; prie keliautojų prisijungia KITAS, NEPAŽĮSTAMASIS, kuris išmano Raštus ir išmintingai aiškina Senojo Testamento pranašystes (atrodo, kad dar keleta įdomių dalykų galėjo papasakoti, nes buvo pasiruošęs toliau keliauti); Nepažįstamasis-Prisikėlęs Jėzus apreiškia save aukodamas Eucharistiją, o mokiniai atpažįsta Jame Mesiją, ne iš pakartotinų ženklų (jie nedalyvavo Paskutinėje vakarienėje), bet iš meilės; Įdomu, kad vien Žodžio neužteko sutvirtinti tikėjimą, reikėjo dar Sakramento; ar…read more

Tuščias kapas

Posted by in apmąstymas

Kai žmogus daro tai, ką jam siūlo piktasis, atmeta vertybes, dorybes ir patį Dievą bei patenka į velnio rankas – tada visiškai praranda savo laisvę ir tapatiškumą, nei nedaro ko nori ir yra nesavas. Jei žmogus nepripažins savo klaidos – nuodėmės ir nešauks Viešpaties gailestingumo ir pagalbos liks tokioje apgailestingoje padėtyje, bet jei tik nuolankiai nukreips savo mintis į Dievą viskas apsiverčia aukštyn kojom – žmogus tampa laisvas ir laimingas. Dievo meilės ir išlaisvinimo dovana savo galingumo skatina ištvermingai ir nuolat budėti prie Viešpaties, nors rankomis negalima Jį paliesti, ausimis…read more