Beprasmė

Posted by in apmąstymas

Jeigu nebūtų amžinojo gyvenimo, tai dviejų Apokaliptos liudytojų misija būtų beviltiška tragedija pasibaigusi blogio pergale, panašiai kaip šv. Cecilijos mirtis. Jeigu nebūtų prisikelimo, apie kurį pasakė Jėzus, o net pats prisikėlė, tai mūsų gyvenimas būtų tik idioto pasaka*. Vis dėl to taip dažnai užsikabiname prie smulkmenų ir apsiribojame iki neturiningų diskusijų, kaip sadukiejai, vietoj to, kad apmąstytume ir žavėtumemės amžinybės grožybe. *Gyvenimas – tai bėgantis šešėlis, Tai komediantas, kurs jam skirtą laiką Papostringauja scenoj, pasimaivo, Nueina ir nutyla amžinai. Tai idioto pasaka triukšminga, Neturinti prasmės. Vilijamas Šekspyras „Makbetas“ Apmąstymą parašė…read more