3sakiniai

skelbkit

Posted by in apmąstymas

Labai sklandžiai Jėzus sujungia pamokslavimą ir išgydymą misijų įsakyme apaštalams. Atrodo, kad pamokslauti yra gana paprastas dalykas, juk Bažnyčioje yra labai paplitęs ir nepriklausomai nuo vietos ir laiko, Bažnyčia pamokslauja praktiškai nuolat. Dvasinis išgydymas, pavyzdžiui, per išpažintį, vyksta, tačiau Jėzus kalba apie išgydymus, išlaisvinimus ir prisikėlimus, kurie yra labai nepaprasti, nes ir Jo Paties buvimas yra nepaprastas, tarsi Viešpats norėtų pasakyti: imkite mane į savo pamokslavimą, ir aš veiksiu -neimkite to, kas net būtina, imkite Mane! Aš noriu būti jūsų žodžiuose, gestuose ir paliesiu skaudančius, sergančius ir mirusius. Juk pats…read more

Arba stabai arba staigmenos

Posted by in apmąstymas

Raši, vienas svarbiausių ir žymiausių žydų komentatorių, aiškina, kad lietaus ir rasos trūkumo Izraeliui pranašystė, apie kurią skaitome 1 Kar 17, 1-6, atsirado dėl stabų garbinimo. Kas garbina stabus – patirs sausrą, jam ištiks sausra ir dėl to bus alkanas ir nepasotinamas; jis išdžius iki skiedros. Tuos, kurie klausosi Dievo žodžio, Viešpats pamaitins – galbūt visiškai netikėtu būdu, nes kas yra girdėjęs, kad varnai ryte atneštų angliavandenių, o vakare – baltymų? Ampąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.   X eilinė savaitė Pirmadienis Pirmasis skaitinys (1 Kar 17, 1–6)    …read more

Pirmas Dievo klausimas

Posted by in apmąstymas

Pirmasis Dievo klausimas, kurį Adomas išgirsta padaręs nuodėmę, galioja ir mums kiekvieną dieną; žinoma, Dievas neklausia apie geografinę padėtį, kurią žmogus puikiai suvokė, nes jis neatsako: „Čia, už šeštojo medžio kairėje“ arba „Keturiasdešimt šeši žingsniai nuo medžio, kuris yra sodo viduryje“ – Adomas atsako ne apie tai, kur jis yra, bet apie savo būklę, savo širdies būklę. Ir tai liūdnas atsakymas, išreiškiantis viltį būti nerastam – baimė, kurios velnias išmokė žmogų, neša būtent savo baisius vaisius – būti atskirtam nuo Dievo. Tačiau Jėzus savo Krauju mus iš naujo padaro Tėvo…read more

Visų pirma širdis

Posted by in apmąstymas

Mokslas įrodė, kad širdis siunčia daug daugiau impulsų į smegenis nei atvirkščiai. Mūsų vidiniame gyvenime širdis taip pat turėtų vaidinti lemiamą vaidmenį, todėl taip svarbu, kad mūsų širdis būtų tyra, o tai, ko klausomės, į ką žiūrime – kuo maitiname savo širdį, nes iš jos plauks mūsų nuostatos, mintys, žodžiai ir veiksmai. Svarbiausia mūsų širdžiai, taigi ir mūsų egzistencijai, yra mūsų širdies artumas Jėzaus širdžiai, kad mūsų širdis taptų panaši į Jo širdį, tada mes vis labiau tapsime panašūs į Jį! Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.

Viešpaties rankos

Posted by in apmąstymas

Psalmistas šiandien sako, kad jis pakelia akis į Dievą, kaip tarnas ar tarnaitė pakelia akis į savo šeimininko ar šeimininkės rankas. Šis žodis duotas kaip klausimas, ar tavo akys šiandien taip pat nukreiptos į Dievą, t. y. ar būtent Jame ieškai atsakymų į visus nežinomybės ir pavojus, su kuriais šiuo metu susiduri savo istorijoje. O gal net labiau tai yra pažadas, kad jei atkreipsi akis į Dievą, Jo rankose rasi maistą, galintį numalšinti didžiausią alkį, ir gynybą, padėsiančią išvengti didžiausios baimės išsipildymo. Apmąstyam ąparašė br. Piotr Kurek OFM Conv. IX…read more

Atiduoti

Posted by in apmąstymas

Taigi atiduokite Cezariui, kas priklauso Cezariui, ir Dievui, kas priklauso Dievui – kas priklauso Cezariui, išskyrus monetą su jo atvaizdu? Visos pareigos, kurias pilietis turi valstybei, pareigos, kurias darbuotojas turi darbdaviui, mokinys – mokyklai ir t. t. O kas mumyse priklauso Dievui? Atiduokite savo sielas, Dievui dar priklauso šlovinimas, malda. Grąžinti Dievui tai, kas Jam priklauso, galima būnant atviriems Jo malonei. Jis siunčia mums savo žodį, pasisotinkite šia malone nuo pat aušros, kad galėtumėte džiaugtis ir džiūgauti. Apmąstymą parašė br. Michał Sabatowski OFM Conv.   IX eilinė savaitė Antradienis Pirmasis…read more

Visko turinčiųjų litanija

Posted by in apmąstymas

Man skauda nugarą, mane kankina migrena, negaliu žiūrėti į kaimyną, nieko nesinori, pykstu, kai man skambina direktorius, geriau pasiųsiu politikus į mėnulį, mano sporto žvaigždė šią savaitę nieko nelaimėjo – galėtume pratęsti šią skundų, skausmų ir nuoskaudų litaniją, nes tikriausiai kiekvienas turime savų. Petras šiandien mums duoda priešnuodžio piliulę ir sako: tu turi viską! – Dievo galybė mums suteikė dalykų, apie kuriuos net nesvajojome, palyginti su kuriais visos mūsų didelės ir mažos problemos yra menkniekis. Jei to nepripažinsiu, pradėsiu savo gyvenime dėlioti skaičius, kurie yra blogesni už tuos vyrukus iš…read more

Kelias, tiesa ir gyvenimas

Posted by in apmąstymas

Paskutinės vakarienės metu Jėzus moko apaštalus: – kad tai Dievas nusprendė, jog mes gyvename čia ir dabar, jog esame žmonės ir galime daug ką, bet negalime, pavyzdžiui, skraidyti kaip paukščiai ar nardyti į jūros gelmes be tinkamų priemonių ir kad pats Mesijas mums parodė, kaip eiti kasdienio keliu; – kad Dievas yra visagalis, šventas, gailestingas ir visų dorybių pavyzdys, o mes esame nuodėmingi, silpni, neištikimi ir kaprizingi, ir kad, kai tik pripažinsime šią tiesą, Jis leidžia mums, nepaisant mūsų silpnybių, glaudžiai bendradarbiauti; – kad Dievas yra tas, kuris palaiko mūsų…read more

viskas taip paprasta!

Posted by in apmąstymas

Pastebėjote, kad praeityje Dešimt Dievo įsakymų buvo poterio dalis., o šiandien, manau, nedaugelis mūsų tai daro. Būtent tas kartojimas buvo labai svarbus, nes primindavo ir įtvirtindavo Viešpaties tiesas širdyje, „nustatydavo” visą dieną – juk kaip galima gyventi visiškai savo gyvenimą ar priimti pasaulio pasiūlymus, kai kas ryt deklamuojamas sąrašas gelbstinčių nurodymų, kurie veda į laimę? Toks susiskaldymas savyje taptų aukštesniu lankstaus konformizmo lygiu. Laikydamiesi įsakymų, pasiliksime Jėzaus meilėje, o svarbiausia, įgysime džiaugsmo, kurio taip trokštame ir kurio pasaulis negali jums suteikti. Pabandykim … Parašė br. Michal Nowak OFM Conv. V…read more

Imti šlovinti

Posted by in apmąstymas

Psalmistas šiandien sako, kad jis džiaugėsi, nes jam buvo pasakyta: „Mes eisime į Viešpaties namus”. Jam tai reiškė imtis piligriminės kelionės į Jeruzalę, kad galėtų pašlovinti Viešpaties Vardą pagal to meto kulto nuostatus. Jei šis žodis mus užklumpa „už Viešpaties namų”, t. y. situacijoje, kai mūsų širdis sustojo nuo kokių nors rūpesčių, nepatogumų, nuoskaudų ar nusivylimo jausmo, tai yra ženklas, kad pats laikas vėl leistis į „piligriminę kelionę į Jeruzalę”, t. y. atsigręžti į Dievo šlovinimą savo gyvenime. Apmąstymą parašė br. Piotr OFM Conv. V Velykų savaitė (ABC/KV) Trečiadienis Pirmasis…read more