3sakiniai

Tikėjimo ženklai

Posted by in apmąstymas

Jėzus žadėjo, jog kiekvienas įtikėjęs patirs nemažai ir įspūdingų stebuklų – ženklų patvirtinančių tikėjimo autentiškumą ir Jėzaus būvimą šalia. Jei reikėtų man atsistoti veidas į veidą su piktuoju ar išgerti nuodų ar dar džiunglėse susitikti su laukiniu žvėriu ar staigiai susikalbėti su indėnų genties nariu kichua kalba, tikriausiai suabejočiau, bet ar tada mano tikėjimas nebūtų lygus nulio? Tačiau kasdien kovoju su piktuoju nugalėdamas pagundas, o stipriausius smūgius jis gauna per išpažintį; kantriai priimdamas kandžias patyčias, išsaugoju ramią ir mylinčią širdį; ištverdamas kasdienių iššūkių nepatogumus ir sunkumus, nenusimenu ir neprarandu vilties;…read more

Regis, kiekvienas turi savo šešėlio gabalėlį

Posted by in apmąstymas

Kartais apie žmogų, kuriam trūksta drąsos, kuris be reikalo bijo, sakome, kad jis „bijo savo paties šešėlio“. Jėzaus kančios metu Petras išsigando ir pareiškė, kad nežino, kas yra Jėzus iš Galilėjos, iš Nazareto. Po susitikimo su Prisikėlusiuoju Jėzumi išnyksta visa jo baimė, jis drąsiai liudija apie Jėzų, o jo šešėlis turi galią gydyti ligonius; Petras sutiko Prisikėlusįjį Kristų ir niekas nebebuvo taip, kaip anksčiau – tegu tai gražiai nutinka ir mums. Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv. Skaitiniai Apd 5, 12–16:  Ps 118, 2–4. 22–24. 25–27a. Apr 1, 9–11a….read more

Labas rytas, laba diena!

Posted by in apmąstymas

Šią dieną laimingą Viešpats padarė! – skaitome ar giedame 118 psalmėje, kurią Bažnyčia mums pateikia šiandienos žodžio liturgijoje. Būtent ši diena, kuri mes, tu ir aš, šiandien gavome, ši prasidedanti diena, su visais jos rūpesčiais, nepageidaujamais svečiais, pokyčiais ir nežinomybe, yra Viešpaties sukurta; taigi nėra atsitiktinė ir neapskaičiuojama, o gera istorija, kurią mums paruošė mylintis Dievas. Jei taip yra, užuot gaišę laiką dūsavimams ir nerimui, metas drąsiai žengti į dieną! Apmąstymą parašė br. Piotr OFM Conv. Skaitiniai Apd 4, 1–12:  Ps 118, 1–2. 4. 22–24. 25–27a. † Jn 21, 1–14:

Šiandieninė pamoka…

Posted by in apmąstymas

Šiandien Jėzus sujungia kelias pamokas, kad šiek tiek praplėstų mokinių pažinimo perspektyvą. Taigi turime anatomijos pamoką – palieskite, įsitikinkite, kad mano žaizdos tikros, kad turiu kūną ir kaulus. Turime psichologijos pamoką – nebijokite, bet pažinkite savo jausmus, nes jie jums suteikia informacijos, pavyzdžiui, kad iš džiaugsmo galima net netikėti. Turime istorijos pamokas – viskas, kas kažkada buvo parašyta, išsipildo dabar. Taip pat turime teologinių praktinių užsiėmimų, pratybų paruošančių Dvasios dovanai – Jis apšvietė jų protus, kad jie suprastų Raštus. Taigi pojūčiai, jausmai, protas – visa eilė mūsų susitikimo lygmenų, kuriuose…read more

Atpažinti Nepažįstamąjį

Posted by in apmąstymas

Du Jėzaus mokiniai keliaudami į Emausą išgyveno tikėjimo kelio sutvirtinimą, kurio etapai yra šitie: nusivylę dėl neišpildytų svajonių apie politinį ir vien žemišką laisvę garantuojantį Mesiją nusprendė sugrįžti į namus; prie keliautojų prisijungia KITAS, NEPAŽĮSTAMASIS, kuris išmano Raštus ir išmintingai aiškina Senojo Testamento pranašystes (atrodo, kad dar keleta įdomių dalykų galėjo papasakoti, nes buvo pasiruošęs toliau keliauti); Nepažįstamasis-Prisikėlęs Jėzus apreiškia save aukodamas Eucharistiją, o mokiniai atpažįsta Jame Mesiją, ne iš pakartotinų ženklų (jie nedalyvavo Paskutinėje vakarienėje), bet iš meilės; Įdomu, kad vien Žodžio neužteko sutvirtinti tikėjimą, reikėjo dar Sakramento; ar…read more

Tuščias kapas

Posted by in apmąstymas

Kai žmogus daro tai, ką jam siūlo piktasis, atmeta vertybes, dorybes ir patį Dievą bei patenka į velnio rankas – tada visiškai praranda savo laisvę ir tapatiškumą, nei nedaro ko nori ir yra nesavas. Jei žmogus nepripažins savo klaidos – nuodėmės ir nešauks Viešpaties gailestingumo ir pagalbos liks tokioje apgailestingoje padėtyje, bet jei tik nuolankiai nukreips savo mintis į Dievą viskas apsiverčia aukštyn kojom – žmogus tampa laisvas ir laimingas. Dievo meilės ir išlaisvinimo dovana savo galingumo skatina ištvermingai ir nuolat budėti prie Viešpaties, nors rankomis negalima Jį paliesti, ausimis…read more

Skirtingos išdavystės

Posted by in apmąstymas

Judo išdavystė, Petro išsižadėjimas (po jo drąsių pasiryžimų mirti už Mokytoją), kitų mokinių, kurie buvo tarsi vaikai, pasiklydę migloje, elgesys – viso to užtenka, kad nuleistume rankas, iškeltume baltą vėliavą ir paskelbtume visam pasauliui: „Man gana!“ Galbūt panašiai galime suprasti pirmojo skaitinio žodžius: „Veltui aš stengiaus, tuščiai ir bereikal jėgas eikvojau.“. Tačiau už išdavystės, neigimo ir liūdno Jėzaus klausančių minių abejingumo, po gaidžio giedojimo, yra kažkas daugiau: yra Tėvas, kuris, jei Jis yra Tas, kuo apsireiškia, yra istorijos Viešpats, ir būtent Jo rankose yra ateitis; ji nepriklauso nei nuo išdavystės,…read more

Dvasini bučiniai

Posted by in apmąstymas

Visiems, kurie kartais praranda viltį ir abejoja Viešpaties Dievo meile (galbūt ir tu?), pranašas Ezechielis primena paprastą tiesą: Dievas padarys taip, kad jo tauta daugiau nebesusiteps ir išlaisvins juos nuo nešvarumo, o tai galime suprasti kaip išgelbėjimą nuo mirties. Dievas rodo tau meilę gelbėdamas tave nuo tavo nuodėmių pasekmių, ir nors galbūt bučiniai ir dvasiniai apsikabinimai yra malonesni, tikėjimu turime išmokti įžvelgti didžiulį Dievo rūpestį gelbėjant mus Jėzaus mirtimi. Skaitiniai KV (209) Ez 37, 21–28:  Jer 31, 10. 11–12ab. 13. † Jn 11, 45–56: 

0

Akmuo iš rankos

Posted by in apmąstymas

Kai Viešpats Jėzus pareiškė esąs lygus Tėvui, jo klausytojai reagavo dvejopai. Vieni klausėsi jo mokymo ir žingsnis po žingsnio atpažino jame gyvąjį Dievą, kiti tokius teiginius laikė piktžodžiavimo nuodėme, už kurią reikėjo bausti užmėtymu akmenimis. Jei šiandienos Evangelijoje kalbama apie pastaruosius, galbūt ne todėl, kad galėtume pasmerkti visus tuos, kurie rankoje laiko akmenį paruoštą kovoti prieš tikėjimą, bet tam, kad galėtume su meile susimąstyti, kas lėmė, kad šis akmuo atsidūrė jų rankoje, ir padėti jiems jį išmesti. Apmąstymą parašė br. Piotr OFM Conv. Skaitiniai Jer 20, 10–13:  Ps 18, 2–3a….read more

Sukurkime dievą

Posted by in apmąstymas

Aukso veršis būtų geriausias, nes jis yra tylus, o kalbantis Dievas visada kelia rūpesčių – nes mums sunku ilgai apsimesti, kad Jo žodžių negirdime. Jis nuolat reikalauja atsakymo ir mes privalome apsispręsti. Nors ir ne… Vis dar yra mažytė spragelė, plyšys, pro kurį galima ištrūkti. Tai tarpininkavimas: mokytojus, kurie kalba Jo vardu, visada galime pavadinti uzurpatoriais, eretikais, bepročiais ir susigrąžinti „šventąją ramybę“. Žydai nuėjo šiuo keliu, nepastebėję, jog šis Tarpininkas, kurį jie atmetė, taip pat yra apsireiškiantis Dievas. Kalbantis Dievas visada yra problema, ypač tiems, kurie labiausiai mėgsta klausytis savęs……read more