Dėkingumo mokykla

Posted by in apmąstymas

Marija dėkoja pasakojant apie Dievo veikimą ir apie savo apribojimus, reikalus, apie savo gyvenimą visiškai priklausantį nuo Jo. Dėkingumas tai atpažinimas ir pripažinimas tiesos: kas ir koks aš esu, kas ir kokie kiti yra, kas ir koks yra Dievas. O tiesa, už atsistojimą jos spinduliuose, atsidėkoja išlaisvinimu nuo baimės dėl savo ateities, paruošia visa ir ramia širdimi niūniuoti Dievui su dėkingumu. Apmąstymą parašė: br. Kamil OFM Conv. Dievo žodžio liturgija: http://www.lcn.lt/dls/kv/kv_1222.html