Ką šv. Paulius galvoja apie pasigėrimo alumi?

Posted by in apmąstymas

Nežinau, tačiau pasigerti vynu draudžia, bent vyresnio amžiaus žmonėms. Pirmoje skaitinyje (Tit 2, 1-8.11-14) šv. Paulius visiems, jauniems, vyresniems, vyrams ir moterims, duoda tokių nurodymų: negirtuokliaukite, būkite protingi, neapkalbinėkite ir t.t. Toliau, laiške Efezieciams, šv. Paulius rašo, jog dera „pasigerti“ Šventąja Dvasia, kad šlovintume Dievą: „Nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni Dvasios. Kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, giedokite ir šlovinkite savo širdyse Viešpatį visuomet ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų Viešpats Jėzaus Kristaus vardu.“ (Ef 5, 18-20) Apmąstymą parašė br. Tomasz