3sakiniai

Kuris kelias veda į šventumą?

Posted by in apmąstymas

Palaimintoji Jolanta (Jolenta) – tai ištikima žmona, rūpestinga motina, uolus žmogus, gailestinga ir užuojanti moteris  bei visiškai Dievui atsidavusi vienuolė – klarisė. Kažkas galėtų pagalvoti, jog per daug ir dar tokių skirtingų Dievo užduotų pašaukimų vienam žmogui. Tačiau ši nuolanki karaliaus duktė „pasekusi vieną pakopos šventumą“ neatsisakė toliau tobulintis ir sekti kito lygio šventumo. Taigi, šventuoju gali tapti visi, ne tik kai kurie. Svarbu eiti iki galo.

Nežudyk!

Posted by in apmąstymas

Argi fariziejai ir Rašto aiškintojai kaip nors kitaip laikosi Dievo įsakymų? O gal jiems yra taikomos lengvatos ir privilegijos, o mums reikia griežčiau laikytis Viešpaties nurodymų? Jėzus moko savo mokinius, jog lygiai taip, kaip galima atimti gyvybę, taip pat galima uždaryti vartus į amžinąjį gyvenimą ir sau, kai nešiojame savo širdyje neapykantą, ir kitiems, kai juos niekiname ir žeminame, ir dar tiems, kurie kenčia dėl mūsų blogos nuotaikos ar mūsų nuskriaustųjų užsidarymo dėl baimės, kad jie vėl nebūtų nuskriausti. Taigi, nežudyk!

Mylėk, džiaukis ir atnešk vaisių

Posted by in apmąstymas

Oho, tikrai nelengvas yra tas velykinis uždavinis, kuris nuolat kartoja apie meilė ir būtinybę mylėti, o šiandien dar, kad reikia dėl to džiaugtis ir atnešti vaisių… Toks pasiskundimas būtų teisus, jeigu Dievo Žodžio liturgia nepaskelbtų dar apie vieną dalyką: jog tai padaryti iš tikrųjų įmanoma! Nes mylėti, džiaugtis dėl to ir atnešti vaisių yra normalu ir įmanoma tam, kuris bendradarbiauja su Šventąja Dvasia – Jėzaus Dovana Jo draugams. Mesijas nepalieka mums darbų sąrašo bei taisyklių, bet palieka mums Šventąją Dvasią. Užtenka pasilikti Joje, o Jinai visko išmokins. Apmąstymą parašė br….read more

Būti paklusniam

Posted by in apmąstymas

Knyga „Apaštalų darbai“ liudija apie jaunos Bažnyčios atvirumą Šventosios Dvasios veikimui. Apaštalai skelbiantys Gerąją Naujieną paklusniai sekia Įkvėpimo balso. Nebėga nuo Jo, neužgožia Jo, bet nuosekliai būna paklusnūs. Būti, kaip apaštalai, atviru Įkvėpimo balsui, tai kilni dorybė! Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.

Tapti draugu

Posted by in apmąstymas

Jėzus kviečia kiekvieną žmogų į ypatingą būrį – būrį draugų, kurie išsiskiria tarpusavio meile, o tai yra meilė su visomis pasekmėmis. Tai nėra trumpalaikia meilė, tuo labiau kūniška, bet tokia, kuri netaupo savęs, aukojasi dėl kito labo bei niekada nesibaigia. Įdomiausia, kad tas kvietimas nėra skirtas žmonėms, kuriuos vadiname „šventaisiais“ arba didvyrais, bet kiekvienam mūsų, nes tokiai meilei kiekvienas yra gabus. Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.

Gana

Posted by in apmąstymas

Net paskutinės vakarienės metu apaštalai dar ne viska buvo supratę ir prašė Jėzų, kad parodytų jiems Tėvą. Žinoma, kad Jėzus veikia vienybėje su Tėvu ir Šventojoje Dvasioje. Visi troškimai, tikslai, planai ir darbai suranda pritarima ir palaiminima kiekvienos Dieviškos asmens širdyje. Taigi, ar ne gana mums, kai Jėzų matome ir priimame Švenčiausiajame Sakramente? Ar ne gana mums, kai girdime Dievo žodį Evangelijoje? Ar ne gana mums, kai pats Dievas teikia atleidimą ir gailestingumą išpažinties metu? Ar mums dar kažko reikia?  

Vynininkas

Posted by in apmąstymas

Dievas Tėvas žino, kurią šakelę reikia išpjauti, o kurią apvalyti. Jisai irgi žino kaip apvalyti ir kiek apvalymo procesas užtruks. Viska tai daro dėl vaisių, kuriuos tikiuosi, šakelė išdatneš. Tokių vaisių Tėvas jau šiandien mato tavyje ir dėl jų su dideliu entuzjazmu ir meile dirba su tavimi, su tavo gyvenimu, veda tave pas save. Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.

Daug vargų

Posted by in apmąstymas

Viešpats Jėzus duoda ramybę, kitaip ir kitokią negu pasaulis. Jėzaus dovana teikiama varguose tačiau tvirta ir nuolati. Tai, ką duoda pasaulis gauti lengva ir lygiai legva prarasti, nes neturi vertybės. Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.

Iš visų jėgų

Posted by in apmąstymas

Iš visų jėgų Paulius ir Barnabas kovoja, kad juos nesumaišytų su Dievu! Iš visų jėgų kiekvieną dieną tau reikia kovoti, kad pats save nesumaišytum su Dievu ir nenorėtum teisti kitus, visame kame pats sau padėti, lyg būtum Dievas. Iš visų jėgų kovok, kad niekas neužimtų Dievo vietos tavo širdyje ir gyvenime, nes labai sunku susigrąžinti išbalansuotą tvarką. O šitą pasitaisymą vadiname išganymu! Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.