3sakiniai

Pergalė saldi lyg ledas, dėdė Geras Patarime!

Posted by in apmąstymas

Vienos senos komedijos personažas, dėdė Geras Patarimas, siūlė vaikams nekalbėti su negeru draugu, kuris sakė negražius žodžius, tokius kaip „drugelio koja“. Tas patarimas būna naudingas taip pat, kai netikėtai atakuoja mus senos pagudnos (pvz. puikybės, neramumo, išdidumo, neskaistybės, skrupulų, noro kitus teisti ir smerkti) bei ragina padaryti kažką „fainą“. Kai jos atakuoja kvailą kataliką, jis paklausia „O kas tai yra?“ ir pradėda dialogą. Įleidęs pagundą į savo širdį yra jos vėl vedamas į nuodėmę ir pats nežinodamas kaip ir kada vėl sėdi nuodėmėse. Kai tokia pati pagunda  ateina pas išmintingą…read more

Miražas

Posted by in apmąstymas

Patraukli ir nevisiškai aprengta mergina tai dažnas elementas reklamų skirtų vyrams – nuo žvejybos reikmenų per mašinas iki čerpių. Nesvarbi yra produkto kokybė – svarbu, kad būtų jis  nupirktas. Reklama ir pakuotė yra svarbiausia. Sugrįžimas į realybę būna skaudus – Erodui taip atsitiko. Už savo pritarimą miražui ir manipulacijoms apmokėjo gyvenimu. Tiesa, ne savo gyvenimu…Tačiau Erodiados duktė šoka toliau. Kasžin kam šiandien šoka. Apmąstymą parašė br. Michał Nowak OFM Conv.

Tokie patys

Posted by in apmąstymas

Polinkis nusidėti tai kiekvieno žmogaus prigimties dalis. Kai nusidėdame esame panašūs į Rašto aiškintojus, fariziejus ir kitus veidmainius. Svarbu, kad sugebėtume prisipažinti, jog suklidome ir įtikėti Malonei, kuri, tik mums sutikus, turi galios pakeisti mūsų gyvenimą. Apmąstymą parašė o. Tomasz Pawlik OFM Conv.

Nuolankus = patenkintas

Posted by in apmąstymas

Ezechielas, kuris yra kitoks negu užsispyrusi tauta, nuolankiai priima maisto iš Viešpaties rankos (tai yra knygos rietimas). Pasitiki, todėl leidžia būti pamaitintam tuo, ką paruošė Dievas. Viešpats Jėzus moko, jog mūsų uždavinys, tai būti nuolankiam kaip vaikas, kuris nesvarsto ar jam apsimoka ir neanalizuoja, ką Dievas jam siūlo, bet paprastai priima visą. Šv. Maksimilijonas, nuostabus ir nuolankus pranciškonas, kuris priėmė iš Jėzaus rankos kvietimą į bado kamerą, pataria šiandien mums, kad priimti tai, ką duoda Jėzus, visada yra geriausias sprendimas. Apmąstymą parašė t. Mateusz Stachowski OFM Conv.

Vaikai yra laisvi

Posted by in apmąstymas

Ar iš tikrųjų esi laisvas, ar jautiesi laisvas savo gyvenime, šiame pasaulyje? Laisvas nuo kitų nuomonės, nuo aukų baimei, nuo diktatūros senojo „AŠ“? Jeigu dar ne, tai reiškia, jog dar nepriėmei ir nepatyrei, ką reiškia būti Dievo vaiku. Jisai šiandien vėl kviečia tave nustoti priešinti Jam ir leisti Jam paimti tave ant rankų, lyg bejėgį vaiką. Apmąstymą parašė t. Kamil OFM Conv.

Duona iš dangaus

Posted by in apmąstymas

Jau trečią kartą Jėzus kalba mums apie Duonos iš dangaus svarbą. Ką valgome, taip gyvename. Išganytojo Kūnas, kurį priimame Komunijoje, veda mus į gyvenimo pilnatvę ir padėda kurti meilės ir gyvybės kulturą, apie kurią kalba šv. Paulius (būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs, susivieije su Jėzumi). Tokius žmones šv. Pranciškus Asyžietis laiške tikintiesiems vadina palaimintaisiais. Tačiau vengdami susitikmo su Viešpačiu ir nepriimdami Jo Kūno apmirštame supainioti nuodėmėmis (šiurkštumais, piktumais, rūstybėmis, riksmais ir piktžodžiavimais su visomis piktybėmis). Tie kuria mirties civilizaciją, o Serafiškasis Tėvas vadina juos prakeitiais.

Jūsų tikėjimas

Posted by in apmąstymas

Nieko įpatingo prašyti Dievą to, kas man yra svarbu ir ko tikrai noriu, bet melstis su tikėjimu, jog prašymas bus išklausytas ir malonė suteikta. Žinoma, viskas pagal Dievo valią. Paskutiniu laiku svajoju, kad tik turėčiau garstyčios grūdo didžio  tikėjimą. Tada viskas taptų man įmanoma! Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.

Anegdotas apie kvailą ūkininką

Posted by in apmąstymas

Pasak seną anegdotą kvailas ūkininkas taip uoliai meldėsi gausių derlių, kad pamiršo pasėti grūdų. Vieni juokasi, kiti ne, tačiau svarbiausia suprasti, jog neretai kiekvienas mūsų nori surinti derliaus, nors nebuvo įmetęs ne vieno grūdo (2 Kor 9,6). Argi neprašome tikėjimo malonės tuo pačiu neklausydami Dievo Žodžio? Arba ar nemaldaujame atsivertimo nesutikdami, kad Dievas ką nors pakeistų mūsų gyvenime? Ar ne meldziame kitų intencijomis teigdami, jog patys geriausiai žinome ką daryti ir kaip? Apmąstymą parašė br. Piotr OFM Conv.

Žadintuvas

Posted by in apmąstymas

Žmonės skiriasi į dvi grupes: tuos, kurie keliasi iš kart išgirdę žadintuvą ir tuos, kurių žadintuvas žadina dar dešint kartų. Manau, kad kiekvienam pasitaiko užmigti tikėjime ir kiekvienas ieškojo būdų pažadinti jį. Todėl verta laikyti po lova alyvos atsargas tikėjimo lempai, kad besnausdami nepražepsotume Viešpaties atėjimo. Kas yra ta alyva? Galvoju apie įvairias maldos formas, kurias veikia net „snaudžiant“ tikėjime. Mano patvirtintas būdas tai rožinis, kurį ne karta užmigau laikydamas rankoje, o atsibundęs toliau jį laikau. Žodžiu-alyva visada po ranka… Apmąstymą parašė t. Michał Nowak OFM Conv.

Subrendęs pagonės tikėjimas

Posted by in apmąstymas

Pirmasis skaitinis yra pilnas gražiais žodžiais duotų pažadų, tačiau vien išrinktąjai tautai: visiems Izraelio kartoms, Izraeliui mergelei, Izraelio išlikusiems žmonėms. Tokios pažadų aplinkybės pastumia kananietės dukrą į nepavydėtą padėtį; tuo pačiu ir jos motiną. Dar mokinių nenoras užtarti jos apsunkina visą sutauciją. Tačiau Jėzus labai dažnai bando mus, pertempia stygas, kad galėtų patikrinti ar mūsų tikėjimas Jo meile ir galia yra atsparus laiko ir tamsybės išbandymams. Tik tada tikėjimas bus subrendęs ir paruoštas vesti mus iš paskos Jėzaus iki galo. Apmąstymą parašė br. Mateusz Stachowski OFM Conv.