3sakiniai

Sena drabužio kokybė

Posted by in apmąstymas

Biblija pasakodama apie kažkokį žmogų, apie jo gyvenimą, jo bruožus, kartais pasakoja apie tai, kuo jis yra aprengtas. Taigi skaitome apie spalvotus apsiaustus, pranašų apsiautus, nuogumą (pvz. Izaijo), kumpranugario kailį (Jonas Krikštytojas), figų lapus – nebloga biblijos mados paroda. Atsimainymo scenoje Jėzaus drabužiai tampa tokie balti, kad dar baltesni negali būti. Tačiau ne tik Jis turi tokius nuostabus drabužius – mes irgi tokius turime!!! Verta šito nepamiršti. Tegul šios dienos uždavinys būna – prisiminti krišto datą, pažiūrėti nuotraukas ir patikrinti ar iš tikrųjų davė mums baltą drabužį, kuris simbolizuoja faktą,…read more

Apribojimai…

Posted by in apmąstymas

…, kuriuos į gyvenimą įneša Šventasis Raštas yra ne tikri. Viešpats Dievas duodamas įsakymus duoda gabumus juos vykdyti. Kartais priešinuosi, nes galvoju, kad Jo reikalavimai yra per daug sudėtingi, kad mane perauga, kad apriboja mano laisvę…Tik paskui pagaunu pats save, kad pamiršau, jog tie patys reikalavimai duoda man įvariausių galimybių. Svarbiausia šios dienos mintis: gyvenimas Evangelia – tai garantija Dievo palaimos. Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.

Reikalauti pirmiausia iš savęs

Posted by in apmąstymas

Iš kunigų ir iš pašvęstojo gyvenimo narių (vienuolių) tikisi nepriekaištingo elgėsio, ir labai gerai. Tačiau Jėzus aiškiai reikalauja iš visų savo mokinių, kad pastoviai siektų tobulybės. Taigi, nereikia žiūrėti į kitus, nes kiekvienas turės duoti ataskaitą iš savo darbų. Privaloma valdyti viską, kas veda į blogį, kad mums valdytų ne pyktis ar pavydas, bet meilė ir atleidimas. Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.

Šv. Petro Katedros šventė

Posted by in apmąstymas

Kodėl Jėzus stato Bažnyčią ant žmogaus? Juk žmogus yra silpnas ir netobulas. Vis tiek, gauna tokią didelę galią ir valdžią, su kuria palyginta pasaulio galia ir valdžia blėsta. Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.

Lygiai kaip buvo tada

Posted by in apmąstymas

Ar Ninivos gyventojų ar gyvenančių Jėzaus laikais pasmerkimas yra paskutinio teismo galutinis sprendimas? Šito nežinau, tačiau Jėzus su dideliu tvirtimu skatina klausyti Jo įspėjimus ir rimtai priimti Jo mokymą. Nors Jonos ir Jėzaus žemiškojo gyvenimo laikai nesugrįštamai praėjo, tai Dievo žodžiai ir nepraėjo ir skamba iki šiol. Klausyti jų tai gyvenimo ir mirties esmė, lygiai kaip buvo tada. Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.

Žodžioupė

Posted by in apmąstymas

Pirmasis skaitinis rodo, koks gražus yra Dievo rūpestis – lietus, duona alkanam ir t.t. O kas atsitiktų, jei lytų dykumoje – ar ten irgi kažkas išaugs? Kaip kalbėti apie duoną su alkstančiu žmogumi? Gal tokių klausymų kyla mūsų širdyse ir juos iš kart su nekantrybe metame Dievui. Tačiau Jėzus šiandien mums atsako: „Melsdamiesi  nedaugiažodžiaukite, kaip pagonys“ tai reiškia „daugiau klausykite“. Atsakymai ateis į širdį, kuri meldžiasi, tai reiškia daugiau klauso negu kalba. Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.

Aš esu Viešpats

Posted by in apmąstymas

Kartais norime, kad Dievas tikslai parodytų kaip turime gyventi, kokius sprendimus priimti, o kartais saugomės, kaip tik įmanoma, kad viskas būtų pagal mūsų valią ir planus. Šiandien skaitiniuose gauname Vienintelio Dievo įvariausių nurodymų kaip gyventi. Nėra kito Kūrėjo, nėra kitų dalykų, nėra kitų kelių, laimės šaltinių, kaip tik vienybė ir ištikimybė su Viešpačiu. Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.

Dievas yra mūsų pusėje

Posted by in apmąstymas

Jėzus leidžia būti Šventosios Dvasios vedamas nelengvu gyvenimo keliu: iš karto po krikšto išveda Jį į dykumą, kur kovoja su pagundomis. Krikščionio gyvenimas taip pat yra pažymėtas rūpeščiais, problemomis ir sunkumais – įvariomis kovomis. Tačiau Dievas nepalieka nieko vienu. Jeigu veda į dykumą, kovoja mūsų pusėje, o ne prieš mus, o Jo angelai padeda. Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.

Atsivertimas…

Posted by in apmąstymas

…visada tai įpatingas įvykis. Nors priklauso nuo širdies atvirumo ir pasiruošimo jį priimti, gali atsitikti labiausiai netikėtą akimirką. Tai buvo Levio gyvenime. Skaitydamas šios dienos Evangeliją pagalvojau, kad tai geras pakvietimas man palikti viską ir sekti paskui Jėzų. Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.

Ir vėl apie gavėnią

Posted by in apmąstymas

Gavėnia vienareikšmingai asocijojasi mums su atsisakimais, intensivėsne malda, pasiryžimais būti svelnesniais bendraujant su artimais… Kiekvienas būdas padėdantis kontroluoti savo kūną yra geras, jei tik  brandina tikėjimą. Taip atsivertęs žmogus žiūri plačiau ir toliau už savo nosies galą. Taip pat visi labai gerai suprantame, jog daryti pasiryžimus yra lengva, bet įgyvendinti juos tai tikras iššūkis. Tačiau verta suprasti kievnieną rytą, kad nauja diena – tai dovana, leidžianti pradėti iš naujo. Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv. Šiandien, Lietuvos nepriklausomybės jubiliejuas šventę, prašykime Marija, Trakų Dievo Motina, Lietuvos globėja, kad saugotų…read more