Mėta negelbėja

Posted by in apmąstymas

Vienas Įstatymo mokytojas, užuot nuolankiai priimtų Jėzaus žodžius, ginasi ir jaučiasi įsižeidęs. Tai yra tipiškas elgesys žmogaus, kuris priešinasi Šventosios Dvasios įkvėpimams bei pasilieka savo troškimų, reikalavimų ir pretenzijų nelaisvėje. Jėzus siūlo mums bičiulystę, kurią priėmė šios dienos globėja – šventoji Jėzaus Teresė. Tačiau dažnai dėl mūsų smulkmeniškumo ir tikėjimo stokos pastoviai apsiribojame iki mėtos ir rūtos dešimtinės skaičiavimo.