Jeruzale, Jeruzale…

Posted by in apmąstymas

Jėzaus žemiškojo gyvenimo laikas buvo malonių ir palaiminimo metas tiems, kurie atpažino, jog Jis yra Mesijas. Tie, kurie nepastebėjo Dievo buvimo tarp jų, pasiliko be Jo malonės. Pagal savo valią jų gyvenimas nepasikeitė. Tačiau, artėjant Kristaus misijos pabaigai, Jisai pradeda kovą dėl visų žmonių išganymo, gerų ir blogų. Taip pat dėl Tavo ir mano! Taigi, pasirodo, kad ir senos, gudrios lapės Jame suranda savo pilnatvę arba pabaigą.

(Lk 13, 31-35)