Širdies kišenė

Posted by in apmąstymas

Ką lengviau išimti iš kišenės: pinigus ar blogus įpročius? Ar Jėzus, mokydamas šiandien apie atsižadėjimą, kalba tik apie kišenę, apie materialinius daiktus? Šv. Paulius sufleruoja: „visa darykite be murmėjimų ir svyravimų“. Taigi, eiti pas Jėzų, paskui Jėzų, su Jėzumiu, gali tas, kuris palieka viską, kas Jam nepatinka.

Apmąstymą parašė br. Patefonas

(Lk 14, 25-33)