Jėzus realistas

Posted by in apmąstymas

Jėzus nepiešia mūsų gyvenimų netinkamomis spalvomis. Realiai ir su ramybe atskleidžia prieš mūsų akis, jog ateis neišvengiami papiktinimai. Jeigu Jėzus labai aiškiai kalba apie pasaulio ir žmonių silpnas vietas – brokus, tai taip pat visus Evangelijoje esančius pažadus ištesės, tarp jų ir šiandieninius, t.y., kad sugebėsiu iš širdies atleisti kiekvieną sykį, kad mano tikėjimas pajudins, kas atrodo nepajudinama.

Apmąstymą parašė br. Kamilas

(Lk 17, 1 – 6)