Ką bendro turi maita su Jėzaus atėjimu?

Posted by in apmąstymas

Daug kas domisi pasaulio pabaigos teorijomis, ieškant ir laukiant ženklų – neįprastų įvykių būtinų Jėzui ateinant paskutiniam teismui. Jisai pats sako, jog tuo nereikia rūpintis, nes, kaip maitvanagiai sugeba skrisdami labai aukštai iš didelio atstumo pamatyti maitą, taip mes pastebėsime ateinantį Jėzų, jei tik budėsime ir kasdien maitinsime Jo Kūnu Eucharistijoje.  Iš tikrųjų, daug nereikia.

(Lk 17, 26-37)