Malda ir kalavijas

Posted by in apmąstymas

Nesunku surasti net šimtą argumentų, jog Viešpats Dievas negirdi mūsų maldų, jog mums nepadeda, pamiršo apie mus, tačiau šios mintys nėra teisingos ir neveda link Dievo. Mums negalima joms pasiduoti, o bepaliovos saugotis, kad atmestume šias mintis ir atpažinę priimtume Dievo įkvėpimus.  Mūsų uždavinys tai pastovi kova, galinėjimas, kariavimas pirmiausia su savo mintimis, įkyriomis pagundomis, vilties svyravimu naudojant tinkamus ginklus: nenutrunkanti malda ir ištvermė.

Apmąstymą parašė brolis Patefonas