Meilė nėra mylima?

Posted by in apmąstymas

Net tokios gražios krikščioniškos dorybės kaip gailestingumo darbai, ištvermė, ištikimybė, bjaurėjimas nuodėme, nesuranda pas Dievą pilno pritarimo, jei nėra sujungtos su meile, jei meilė yra nuslopinta.  Dievas nori būti mylimas – tik tiek Jam reikia. Užtenka, kad viską ką, veikiame, sakome, galvojame yra daroma iš meilės ir dėl meilės Jam.

Aprašymą parašė brolis Kamilas

(Mt 25, 31-46)