Ką Jėzus galvoja apie Tavo (tamsią) praeitį?

Posted by in apmąstymas

Vienas gražiausių Evangelijos puslapių, pasakojimas apie Zachiejų, galėjo atrodyti visiškiai kitaip:

„Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs, bet negalėjo per minią, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo praeiti pro tą medį. Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: „Zachiejau, greit lipk žemyn! Atsiverk, sutvarkyk savo gyvenimą, pasitaisyk, kad ateičiau pas Tave vakarienei“.

Visa laimė, jog Lukas kitaip, teisingai rašė. Pirma, susitinku su Jėzumi, nes Jam mano (tamsi) praeitis netrukdo ir Jis ateina į šią vakarienę. Antra, atsivertimą ir tvarką įgyvendinu  po šio susitikimo.

Apmąstymą parašė brolis Tomasz

(Lk 19, 1-10)