Durys į dangų

Posted by in apmąstymas

Dangiškosios liturgijos aprašymas tai kvietimas į sąmoningą buvimą ir tarnavimą Viešpačiui, kuris karaliauja. Kadangi Viešpats yra iš tikrųjų šventas, žmogus turi net pareigą Jį garbinti, Jį Vienintėlį šlovinti. Sąmoningo buvimo prieš Kūrėjo veidą pavyzdys tai palaimintosios Saliomėjos gyvenimas; jinai nemažai laiko skyrė maldai.

Aprąšymą parašė br. Piotr Pliszka

(Apr 4, 1-11)