Kas vykdo dangišojo Tėvo valią

Posted by in apmąstymas

Skaitant šios dienos Evangeliją gali kilti įspūdis, jog Marija pačio savo Sūnaus yra mažiau gerbiama negu klausantys Jo mokiniai. Tačiau ir Marija savo Nekaltąja Širdimi nuo pat vaikystės, kai augo ir buvo aklėjama prie Jėruzalės šventyklos, per apreiškimo Nazarete, kur sutiko būti Mesijo Motina, iki budėjimo prie mirštančio ant kryžiaus Jėzaus, priimdavo Dievo  valią ir nuolankiai ją vykdė.

Ar tarp tų, kuriuos Jėzus pavadino savo broliais, seserimis, motinomis, vykdytais dangiškojo Tėvo valią esu ir aš; o gal tebestoviu lauke?

(Mt 12, 46 – 50)