Kiek norėčiau, kad kainotų Dievo malonė?

Posted by in apmąstymas

Dievas Tėvas taip pamilo pasaulį, jog nepagailėjo ir atidavė savo vienatinį Sūnų; Jėzus saviesiems meilę parodė iki galo; Šventoji Dvasia mylėdama visus, apsigyvena kiekviename.
Kai aš prašau Viešpatį malonės noriu duoti tik tiek, kiek man atlieka. Gaila man vieno skatiko. Šioje aukoje nėra nei kvapo meilės, pasitikėjimo, o man iš tikrųjų nerūpi ar šią malonę gausiu ar ne.
Dievas vis tiek laukia aukos iš viso mano gyvenimo.
(Lk 21, 1-4)