Du smūgiai ir glėbys

Posted by in apmąstymas

Šios dienos Evangelijoje, tarp kitko, yra kalbama apie du dalykus, kuriuos man labai sunku priimti: „pakels prieš jus rankas ir ims jus persekioti“ bei „visi jūsų nekęs dėl mano vardo“. Jei kažkas užpultų mane žodžiu arba būtų neteisingas mano atžvilgiu arba nemandagiai pasielgtų su manimi, iš kart pasijauščiau įsižeidęs, liūdnas, pažemintas, o ką kalbėti apie situaciją, kai persekioja ir visi nekenčia manęs. Taigi, neeikvodamas laiko, darau tą, ką siūlo pirmajame skaitinyje – parpuolęs prieš Viešpaties Veidą maldauju vaikiško pasitikėjimo, kad neieškočiau gynybos būdų, o besąlygiškai pasitikėčiau Tėvo glėbio apsauga.

Apmąstymą parašė br.Piotr Pliszka OFM Conv.

Dievo žodžio liturgija: http://www.lcn.lt/dls/e2/e2_34eil_3.html