Belaukiant Mylimojo

Posted by in apmąstymas

Belaukiant Mylimojo antro atėjimo garbėj, jau dabar galime atpažinti Jo buvimą tarp mūsų, mums leidus, gyvenančios mūsų širdyje ir veikinačios kasdienybėje Šventosios Dvasios dėka. Viešpats Jėzus ateina pas mus Dievo Žodyje ir Eucharistinėje Duonoje. Visiems išsiilgusiems Jisai kalba meilės ir vilties žodžius, tartum mylimasis savo mylimajai į ausis, kad parodytų kelią vedantį į Dangiškojo Tėvo namus ir įpiltų amžinojo gyvenimo vilties. Ir nors laikai keičiasi, situacijos yra nestabilios, Jo žodziai ir pažadai nepraeina, visada išlieka aktualūs ir galioja.

Apmąstymą parašė brolis Robert Kozielski OFM Conv.

Dievo Žodžio liturgija http://www.lcn.lt/dls/e2/e2_34eil_5.html