Kiekvienas…

Posted by in apmąstymas

Pavargęs – pailsėjęs, nusilpęs – gaivus, nuvargęs – judrus, vienišas – priimtas, sopulingas – apatiškas – pailsęs – apsunkęs – prislėgtas – nuliūdęs – engtas – iškankintas – gundomas – kovojantis, liūdnas – laimingas, mylimas – atmestas, norimas – netrokštamas, jaunas – senas, berniukas, mergaitė, moteris, vyras, vyresnis brolis tikėjimo atžvilgiu, musulmonas, pagonis – kiekvienas – Tu – aš, visi ateikite pas MANE – sako Viešpats Jėzus, o tada atnaujinsite savo jėgas, kaip ereliai skrisite.

Apmąstymą parašę br. Piotr Pliszka OFM Conv.

Dievo žodžio liturgija: http://www.lcn.lt/dls/kv/abc_02adv_3.html