Artimas Dievas

Posted by in apmąstymas

Laukiame Dievo artimo žmogui, jautraus, švelnaus…žmogiškojo Dievo, tokio iš kraujo ir kūno – Dievo žmogui. Izaijas labai emocionaliai duoda liudijimą apie Kūrėjo rūpėstį Jo kūrinijos likimu.

Pagalvojau, kad taip pat aš turiu įsijungti į savo pasaulio tvarkymą, o santykius su Viešpačiu Jėzumi atnaujinti ir pagilinti, labiau rūpintis jais negu iki šiol.

Apmąstymą parašė br. Tomsz OFM Conv.

Dievo žodžio liturgija: http://www.lcn.lt/dls/kv/abc_02adv_4.html