Taip blogai ir taip negerai…

Posted by in apmąstymas

„Dar nėra gimęs, kuris visiems patiktų“ – sako patarlė, kuri, gaila, atitinka realybę. Viešpats Dievas visokiausiais būdais bando prisiartinti prie žmogaus, tačiau kada ištiesia švelniai rankas, žmogus Jį nuvertina, kada Jis bara, žmogus atsisuka ir teigia, jog Dievo nėra. Reikia mums pagaliau išmokti viską priimti iš Dievo rankų kaip tai padarė teisingasis Jobas.

Apmąstymą parašė brolis Robert Kozielski OFM Conv.

Dievo žodžio liturgija: http://www.lcn.lt/dls/kv/abc_02adv_5.html