Nedaug prasmės

Posted by in apmąstymas

Pranašas Elijas, vienas didžiausių Senojo Testamento vyrų, buvo netikinčios Jezabelės karalienės persiekojamas. Jonas Krikštytojas, nors tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio, buvo bedievio karaliaus nužudytas. Pats Mesijas, Dievo Tėvo atsiųstas, buvo atmestas ir nužudytas. Žmogiškai žiūrint nedaug visame šitame prasmės, tačiau galima ją atrasti, jei priimsime Žodį, kuris pranašauja kančią ir po jos išganymą.

Apmąstymą parašė brolis Patefonas OFM Conv.

Dievo žodžio liturgija: http://www.lcn.lt/dls/kv/abc_02adv_6.html