Mergelė ir ženklas

Posted by in apmąstymas

Kartais turime eiti per tamsiausią slėnį, o kartais Viešpats gausiai rodo ženklus. Kartais reikalauja žengti apgraibomis, kai vienintelis gidas yra pasitikėjimas Juo, o kartais reikalauja atsimerkti ir, palikę savo įsitikinimus bei atramas, priimti duotą ženklą. Tačiau ir ženklas ir ėjimas per tamsybes remiasi tikėjimu ir pasitikėjimu: mergelė gimdama nėra toks aiškus ir ryškus ženklas, nes iš pirmo žvilgsnio sunku ją atskirti nuo ne-mergelės.

Apmąstymą paruošė brolis Patefonas OFM Conv.

Dievo žodžio liturgija: http://www.lcn.lt/dls/kv/kv_1220.html