Keitas mąstymas

Posted by in apmąstymas

Ką bendrą turi Betliejus ir Kalvarija, Jėzaus Kristaus, mūsų Išganytojo gimimas ir Jo kančia, kryžius ir mirtis? Štai Dievo Sūnus priėmė kūną ir tapo žmogumi tam, kad mirtimi išpirktų mus iš nuodėmių ir mirties vergijos, kad gautume naują gyvenimą, kad mes taptume Dievo vaikais.

Kelias į Dievo karalystės garbę veda per kryžių, taigi, jei norime būti Jėzaus garbės dalininkais, turime pasiimti savo kasdieninį kryžių ir eiti Jo pramintu taku.

Apmąstymą parašė: br. Robert Kozielski OFM Conv.

Dievo žodžio liturigija: http://www.lcn.lt/dls/ss/ss_1226.html