Išgelbėti per šaukimą

Posted by in apmąstymas

Kaip Evangelijoje, taip savo laiške, Jonas Apaštalas primena pagrindinę tiesą – Jėzus naikina pasaulio nuodėmes. Apie tai girdėjo ir šv. Juozapas prieš Jėzui gimstant: „Jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“ (Mt 1,21). Mums reikia šiandien prisiminti, jog „nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti“.(Apd 4,12). Paprasčiausiai, turime šaukti Jėzų vardu, dabar ir visada, kiekvienoje situacijoje, ypač „iš nevilties gilumų“ (Ps 129,1), nes  „kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas“ (Rom 10,13).

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.

Dievo žodžio liturgija: http://www.lcn.lt/dls/kv/kv_0103.html