Amnestija

Posted by in apmąstymas

Jėzus Kristus atėjo visus išganyti – nesvarbu, kaip toli nuo Juo pabėgome, kaip gilai pasislėpėme, kaip labai Jį įžeidėme. Skelbia malonių, gailestingumo, atleidimo metus! Ligiai kaip Izaijas, kuris vieną kartą kviečia atsiversti ir daryti gerus, gailestingumo darbus bei pasninkauti, kad numestume blogio pančius iš savo širdies (Iz 58, 6) ir antrą katrą pranašaudamas apie Mesiją, kurio malonė viską atstatys su džiaugsmu Dievo šlovei (Iz 61, 1-3).