Leidimas

Posted by in apmąstymas

Ar Jėzui reikia leidimo veikti, gydyti, vadovauti pasaulio istorijai ar žmogaus gyvenimui – juk Jis Dievas ir viskas Jam priklauso. Kadangi nesame automatai ar tobuli, o Viešpats gerbia Jo paties mums duotą laisvą valią, naudigai būtų pritarti Jo planams, Jo valiai. Kartais gali mums atrodyti, jog žinome geriau, kad „raupsai“ tai tik nereikalinga kančia – tačiau Dievo planuose šie „raupsai“ turi savo prasmę ir yra reikalingi, kad pasiektume šventumą Dievo artumoje.

Jėzau, jei tik nori…