Jam skirta augti, o man – mažėti.

Posted by in apmąstymas

Jėzus yra Dievo Sūnus, aš esu paprastas žmogus.
Jėzus yra Mesijas, o man Jo reikia.
Jėzus yra Išgėlbėtojas, o aš nusidėjėlis.
Jėzus žada amžinybę, aš jos siekiu.
Jėzus yra Aukščiausias Gėris, be Jo aš niekas.
Jėzus yra, aš tik Jame pilnai gyvenu.

Jam skirta augti, o man – mažėti.