Kaip Mokytojas demaskuoja neegzistuojančią gaują.

Posted by in apmąstymas

Morkus rašo apie netyrosios dvasios apsėstą žmogų, kuris pradeda šaukti paerzintas Jėzaus mokymu. Tiesa sakant, jau ne tas žmogus, bet piktasis rėkia: „Ko tau reikia iš mūsų?“, tartum būtų jų labai daug, visa gauja. Jėzus neleidžia jį apgaudinėti ir liepia tai vienai piktajai dvasiai, ne visai (neegzistuojančiai gaujai): „Nutilk ir išeik iš jo!“

Blogis klykia ir daro įspūdį, jog jo yra labai daug, jog yra labai stiprus, jog yra taip galingas, kad kova pralaimėta dar jai neprasidėjus, jog jau pabaiga, katastrofa. Jėzus demaskuoja tokį melą, o gerumas, nors yra tylus ir neatkreipia kitų demėsio, laimi.

Apmąstymą parašė br. Tomsz Szymczak OFM Conv.