Visi tavęs ieško!

Posted by in apmąstymas

Kiek žmonių galėjo Jėzus tuo laiku pagydyti, ar išlaisvinti iš piktojo vergijos, kiek dar žmonių galėjo sustiprinti ar pamokyti savo žodžiu, paguosti palaiminimu, kiek nuodėmių atleisti, tiek dar pagalbos teikti, o Jis pasirinko maldą negyvenamoje vietoje. Kai dažnai manome, kad svarbiausia veikti, atlikti darbus, kažką dar padaryti – juk tai dėl kitų gerovės! Tačiau iš tūščio ąsočio ir pats išmintingas karalius Saliamomas nieko neįpils. Semtis reikia iš Šventumo ir Gerumo Šaltinio!