Iškrito man iš galvos.

Posted by in apmąstymas

Raupsuotasis išgijęs iš džiaugsmo pradėjo tratėti apie tai, ką jam Viešpats padarė ir tikriausiai visiškiai iškrito jam iš galvos, ką Jėzus jam liepė padaryti – nepasakoti niekam, o eiti pas kunigus. Dykumoje Izraelitai matė daugybę jiems padarytų Dievo stebuklų, per kuriuos kalbėjo su jais, tačiau šie žodžiai ir ženklai greitai iškrisdavo jiems iš galvos ir vėl ir vėl bandė savo Viešpatį. Ir man pasitaiko, jog iškrenta man iš galvos svarbūs dalykai, ženklai, žodžiai, kuriais Dievas veda mane, tačiau manau, kad ištikima ir nuolanki malda padės man išsaugoti ir širdyje ir galvoje, tą, kas yra svarbiausia-Svarbiausias.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.