Pas ką ateina Jėzus?

Posted by in apmąstymas

Kai žiūriu į save labai dažnai pastebiu, jog nesu toks blogas , o net geras, linksmas, moku padėti, užjausti, pasidalinti, nieko nenužudžiau, neapvogiau… kitaip negu kiti; jie tikrai yra blogi. Esu vertas susitikti su Jėzumi ir noriu su Juo būti, tačiau Jis ateina pas nusidėjėlius, su jais kalba, valgo, bendrauja.  Ar turiu pradėti neteisingai elgtis, nusikalsti, kad Jėzus būtų ir su manimi? Užtenka, kad palyginus save su Dievu, su Jo meile, gerumu, viskas tampa aišku. Esu menkas ir man reikia, kad Viešpats ateitų pas mane, nusidėjėlį.