Kiek čia darbo?

Posted by in apmąstymas

„Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža.“  Kiek daug žmonių, kurie dar nėra girdėję apie Dievo meilę? Kiek girdėjo, bet nepatikėjo ir atmėtė? Kiek daug tų, kurie tiki ir turi gerų ketinimų, bet svyruoja ir dažnai atkrinta nuo Viešpaties parpuldami į nuodėmes? O kiek daug tų, kurie nepriėmė Jėzaus pašaukimo, nes išsigando triūso? Kiek daug tų, kurie, nesugeba palikti pasaulio vilionių? Kiek daug tų, kurie pradžioje uoliai ėjo pašaukimo keliu, bet dabar apleidžia savo pareigas?  „Todėl prašykime pjūties šeimininką siųsti darbininkų į savo pjūtį.“