Tikras džiaugsmas.

Posted by in apmąstymas

Jei ir būčiau Dievo išsiųstas nešti Evangeliją per visą pasaulį, ar galiu tuo džiaugstis? Jei visus žmones atverčiau į doros kelią, sutaikinčiau priešus, ar galiu tuo puikuotis? Jei žodžio galia išvaryčiau visus demonus į pragarą, ar galiu didžiuotis tuo? Jei kentėčiau dėl tikėjimo, būčiau išniekintas, o net nukantintas dėl Jėzaus vardo, ar galiu gėrėtis savimi? Palaimintas Jurgis Matulaitis, kurį šiandien minime, troško būti kaip skuduras, kuriuo, Dievo garbei, bus nuvalytas bent mažas Bažnyčios kertėlis, o paskui išmestas, nes nebereikalingas. O kad tai būtų mano širdies kertėlis! Tada galėsiu džiaugtis, kad Viešpats, dėl savo gailestingumo, įrašė mano vardą danguje.