Kraujo kelias

Posted by in apmąstymas

Pasirodo, jog mūsų Viešpaties Kraujas yra vieninteliu keliu vedančiu į amžinajį gyvenimą. Tai yra viltis, kurios reikia laikytis jei kas nors atsitiktų mūsų gyvenime, širdyje, aplinkoje. Pakartosiu: KAS NORS! Kraujo kelias yra gražus, nes duoda tvirtos vilties, kuri nekyla iš mūsų, kurios neužsitarnaujame, kurios nesugebame išskelti iš savęs, bet yra duodama iš neišsekančio Dievo gailestingumo. Kas turi ausis, teklauso!

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.