Paprastumo kilminga šviesa

Posted by in apmąstymas

Ką Viešpats myli, tą plaka, nes priima kaip savo vaiką. Jo drausmė nerodo jėgos, žiaurumo ar prievartos, bet atskleidžia mūsų puikybę ir dykinėjimą.  Kai ši netobulybė nesuranda žmonių pripažinimo, o net kartais susiduria su kritika, atidengia tikrus savo šlykščius bruožus. Ir taip dega dega, kol sudegs, o mes švytėsime kilmingu paprastumu.

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.