Kraujo šaukimas

Posted by in apmąstymas

Abelio, iš pavydo ir pikčio brolio nužudyto, kraujas šaukė taip garsiai, jog tai išgirdo Dievas esantis danguje (Pr 4,10). Jėzaus Kraujas dar garsiau šaukia, nes tai yra Paties Visagalio Kraujas. Tą šaukimą, kviečiantį atsiversti,  girdi visi žmonės; girdi ir demonai, bet jie neturi galimybės rinktis, jie paklusniai pasišalina. Jėzus siunčia savo apaštalus duodamas jiems valdžią netyriosioms dvasioms, savo silpnybėms, dvasinėms ir fizinėms ligoms, visokiausioms baimėms, nes Jo Kraujas atpirko mus nuo niekingos elgsenos (plg. 1 P 1,18-19).

Prisegtas yra Giotto freskos fragmentas „Išvarinėjimas demonų iš Arezzo“. Besimeldžiantis šv. Pranciškus išlaisvina miestą iš piktųjų dvasių valdžios.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.