Motina, kuri mus žino

Posted by in apmąstymas

Marija pastebėjo, jog jaunavėdžiai nebeturi vyno ir žino, kur ieškoti pagalbos. Marija tarnus nukreipia pas Jėzų, nes žino, kad tik Jis gali padėti. Marija žino savo pašaukimą ir pareigas.
Marija, kviečiu Tave į savo gyvenimą, nes Tu žinai, jog klystu, ne viska suprantu, esu silpnas, ligotas, o noriu Dievo valia įgyvendinti, kaip Tu.  Būk prie manęs, prisimink mane, budėk prie manęs.
* Lurdo Švč. Mergele Marija – melski už mus.

* Ligonių sveikata – melski už mus.